Shqip - Filma dhe Seriale

Kujdes! 

KriTere.com nuk është i lidhur dhe nuk ka lidhje me faqen e internetit më poshtë. Ju jeni duke shkelur ligjin duke vizituar këtë faqe në internet. 

Shërbimet e transmetimit falas si Filma24 mund të duken shumë tërheqëse, pasi mijëra filma dhe seri televizive janë falas. Ka disa disavantazhe, megjithatë, si në vijim:

Shërbimet si Filma24 janë të paligjshme në shumicën e vendeve. Kjo mund të bëjë që përdoruesit të gjobiten.

Faqet e internetit si Filma24 nuk janë të sigurta. Malware, si adware dhe viruset, nuk janë të rralla në këto platforma.

Këto faqe në internet shpesh mund të arrihen vetëm përmes mirrors, që do të thotë se ju me të vërtetë nuk e dini se çfarë mund të ndodhë me të dhënat tuaja personale. Ju mund të gjurmoheni ose të dhënat tuaja mund të vidhen.

Ju rekomandojme te lexoni notifikimet tona  por Nëse jeni të interesuar, mund të hyni në faqen e internetit të Filma24 këtu.

Legal Copyright Disclaimer: KriTere.com is a tech website that publishes tutorials, news, and reviews. We do not verify if apps, services, or websites hold the proper licensing for media that they deliver. We do not own, operate, or re-sell any streaming site, service, app, or addon. Each person shall be solely responsible for media accessed and we assume that all visitors are complying with the copyright laws set forth within their jurisdiction. Referenced applications, addons, services, and streaming sites are not hosted or administered by KriTere.com.